the-king
HomePosts Tagged "Honda และ Cadillac"

ตลาดรถยนต์ในวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากสำหรับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกรถยนต์สักคัน มีรถที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมมากมายจอดให้เลือกสรร ต่างมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในกลุ่มของ Toyota, Ford, Volkswagen ส่วนผู้ผลิตรายอื่นต่างเริ่มหายไปด้วยสถานการณ์เยี่ยงนี้ ทำให้ลูกค้าคือพระเจ้า วิธีที่พนักงานขายปฏิบัติต่อลูกค้าเป็นตัวชี้ได้เลยว่าจะสร้างหรือทำลายอำนาจในการขายนั้น นั่นเป็นเหตุผลที่ Prospect Satisfaction Index (PSl) จากบริษัทวิจัย Pied Piper มีความสำคัญมาก โดยภาพรวมแม้ Mercedes-Benz จะแซงหน้าการแข่งขันด้วย 112 คะแนน ส่วน Infiniti, Lexus, MlNl, และ Toyota ติด Top 5 โดยช่วงคะแนนอยู่ที่ 105-110 คะแนน ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น BMW, Volkswagen, Honda และ Cadillac ต่างมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่แล้ว ส่วน