the-king
HomePosts Tagged "Honda เลิกจำหน่าย Accord"

accord_europe

ฮอนด้า มอเตอร์ ยกเลิกการจำหน่ายรถยนต์ ฮอนด้า แอคคอร์ด ในประเทศอังกฤษ รวมถึงตลาดอื่นๆ ในทวีปยุโรปแล้วในปีนี้ สำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก ฮอนด้า มอเตอร์ ในประเทศอังกฤษ ถึงกระแสข่าวดังกล่าว ซึ่งปีที่ผ่านมาฮอนด้ายังคงจำหน่ายรถยนต์ แอคคอร์ด รุ่นซาลูน