the-king
HomePosts Tagged "FIA World Rally Championship"

Toyota Motorsport GmbH (TMG) จะกลับเข้าสู่สนาม FIA World Rally Championship ในปี 2017 อีกครั้งด้วยรถแข่ง Yaris WRC ที่ได้รับการพัฒนาและสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดที่ศูนย์กลางทางด้านเทคนิคในเมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี