the-king
HomePosts Tagged "FAW Volkswagen Automobile"

Reuters News รายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยระบุว่า Audi จะทำการเรียกคืนรถยนต์จำนวนไม่ต่ำกว่า 80,000 คัน จากปัญหาของระบบจ่ายเชื้อเพลิง ซึ่งในประเทศจีนมีรถที่เข้าข่ายถูกเรียกคืนทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 35,000 คัน โดยข้อมูลจากทาง Audi ระบุว่า รถยนต์ที่อยู่ในข่ายการเรียกคืนประกอบด้วยรถยนต์รุ่น A4, A5, A6, A7 และ Q7 ซึ่งผลิตในช่วงเดือนเมษายน ปี 2011 ถึง เดือนเมษายน ปี 2012 โดยมีรายงานว่า มีความเป็นไปได้ที่ผู้โดยสารภายในรถดังกล่าว อาจจะได้กลิ่นของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาภายในตัวรถ ทางด้านสื่อซินหัว ในประเทศจีน รายงานตามข้อมูลของหน่วยงานควบคุมคุณภาพของประเทศ โดยระบุว่า ทาง Volkswagen และไชน่า FAW Volkswagen Automobile จะทำการเรียกคืนรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 20 เดือนมีนาคม ที่จะถึงนี้เป็นต้นไป สำหรับตลาดในประเทศจีน