the-king
HomePosts Tagged "Electric Biturbo"

วิกฤตการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงได้สร้างความเดือดร้อนไปทุกภูมิภาคทั่วโลก เป็นแรงจูงใจครั้งใหญ่ให้ผู้ผลิตรถยนต์หลายราย ต้องมุ่งมั่นพัฒนาเครื่องยนต์ขนาดเล็ก เพื่อเสียบแทนเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่มีขนาดความจุมหึมา จนเป็นที่มาของคำว่า Downsizing ซึ่งใช้อธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องลดขนาดเครื่องยนต์ลง ในขณะที่ความสามารถในการผลิตแรงม้าและแรงบิด ไม่ได้ลดน้อยถอยลงตามความจุ