the-king
HomePosts Tagged "Dynamic Parking Prediction"

                BMW ประกาศแผนการที่จะแนะนำโปรเจ็กต์งานวิจัย Dynamic Parking Prediction ที่ TU Automotive Detroit กำหนดการแสดงต้นแบบ i3 ซึ่งระบบ Dynamic Parking Prediction นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาจุดว่างสำหรับจอดรถบนท้องถนน โดยใช้ข้อมูลจากการเคลื่อนที่ของยานพาหนะและขั้นตอนวิธีการที่จะพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ทีมจาก BMW ให้คำอธิบายว่า ระบบจะใช้ข้อมูลการจอดรถและรายละเอียดของแผนที่ในพื้นที่จอดรถและทำการคำนวณจำนวนจุดที่ว่างในพื้นที่จอดรถที่กำหนดไว้ ข้อมูลนี้จะแสดงให้เห็นบนแผนที่ดิจิตอล  ดังนั้น ผู้ขับสามารถหาพื้นที่จอดรถโดยขับไปยังสถานที่ที่มีการเปิดให้บริการที่จอดรถได้อย่างง่ายดาย