the-king
HomePosts Tagged "Concept X5 eDrive"

i8 เป็นรถ Plug-in Hybrid ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในค่าย BMW เพราะลงตัวทั้งในเรื่องลดมลพิษและความประหยัด ขณะที่เรื่องสมรรถนะก็ไม่ได้อ่อนด้อยตามรูปแบบรถประหยัดพลังงานทั่วไป ระบบไฮบริดระดับก้าวหน้าใน i8 จึงกลายเป็นองค์ความรู้หลัก ที่ถูกใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนารถไฮบริดโมเดลต่อมา