the-king
HomePosts Tagged "CFRP (Carbon Fibre Reinforced Polymer)"

ดูเหมือนทีม R&D จากโฟล์คกำลังสนุกกับการพัฒนารถไฮบริด ที่แตกต่างจากรถไฮบริดในยุคเริ่มต้น ความน่าสนใจของรถไฮบริดในมุมมองของวิศวกร โฟล์คจะไม่ได้หยุดอยู่ที่เรื่องความประหยัดและลดมลพิษเพียงเท่านั้น แต่ตัวรถถูกพัฒนาให้ทัดเทียมกับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน นั่นเป็นเรื่องของสมรรถนะ เป็นที่มาของ Golf GTE Sport รถไฮบริดแนวคิดก้าวหน้า ที่โฟล์คเรียกระบบไฮบริดของตัวเองว่า Progressive Hybrid System