the-king
HomePosts Tagged "Bugatti Vision Gran Turismo"

bugatti_1

Bugatti ออกมายั่วน้ำลายคอเกมและคนรักรถอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ได้เผยให้เห็นปีกตัดอากาศด้านหน้า (splitter) และดีไซน์ล้อของ Bugatti Vision Gran Turismo ถ้าเราเอาชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ที่มีอยู่ตอนนี้