the-king
HomePosts Tagged "BMW X1 รุ่นใหม่"

545world news05

สื่อต่างประเทศมีรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนารถยนต์ BMW X1 รุ่นใหม่ ที่เตรียมจะเปิดตัวในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้