the-king
HomePosts Tagged "BMW M GmbH"

BMW M GmbH ปล่อย X6 M50d ซึ่งแรงสุดๆ ด้วยขุมพลังดีเซล 381 hp มาคั่นเวลา และเอาใจสาวกบางส่วนที่ชื่นชอบเครื่องยนต์ดีเซลเป็นพิเศษ ก่อนที่จะถึงเวลาของตัวจริง ในชื่อ X6 M