the-king
HomePosts Tagged "BMW i3 (94 Ah)"

จุดแข็งของรถไฟฟ้าประเภทเดียวกับ ‘BMW i3’ คือการเป็นพาหนะพลังงานสะอาด จัดอยู่ในกลุ่ม ZEV (Zero Emission Vehicles) หรือไร้มลพิษอย่างเต็มรูปแบบ แต่จุดอ่อน หากเทียบกับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ปกติ จะอยู่ที่เรื่อง ‘ระยะการใช้งาน’ เนื่องจากข้อจำกัดของพลังงานไฟฟ้าที่แบตเตอรี่สามารถเก็บเอาไว้ได้ ดังนั้น ความจุแบตเตอรี่ รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าที่เหลืออยู่ ล้วนส่งผลกับระยะทางที่ i3 สามารถวิ่งใช้งานได้โดยตรง หลังจาก i3 ทำตลาดมาร่วม 2 ปี และถึงเวลาของเทคโนโลยีใหม่สำหรับแบตเตอรี่ BMW จึงไม่รอช้าที่จะอัพเกรดจาก ‘i3 (60 Ah)’ ไปเป็น ‘i3 (94 Ah)’ ในทันที