the-king
HomePosts Tagged "autonomous drive"

เมื่อนั่งอยู่หลังพวงมาลัยรถยนต์ การปฏิบัติหน้าที่ควบคุมรถยนต์ให้เคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมาย ควรจะเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ควรให้ความสนใจมากที่สุด ตราบใดที่พวงมาลัยรถยังอยู่ในมือคุณ ความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญ อย่าได้ให้ความสนใจกับสิ่งใดเหนือกว่าความตั้งใจในการขับรถให้ถูกกฎจราจร และถึงที่หมายโดยปลอดภัย และจงตื่นตัวอยู่เสมอ เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า