the-king
HomePosts Tagged "ALL NEW MAZDA2 SKYACTIV-D 1.5L"

 

มาสด้า2 ใหม่ ถูกแนะนำตัวในบ้านเรา ภายใต้เซ็กเมนต์ใหม่ของรถในกลุ่มอีโคคาร์ เฟส 2 จากแต่เดิมที่อยู่ในเซ็กเมนต์ของซิตี้คาร์ หรือกลุ่มบีเซ็กเมนต์ นับเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับกลุ่มเซ็กเมนต์ใหม่