the-king
HomePosts Tagged "Active Noise Cancellation"

Ford Everest จัดทดสอบระบบ Active Noise Cancellation ความเงียบภายในห้องโดยสาร ด้วยการแสดงสดของ The Accelerators วงดนตรีร็อคสกาจากประเทศออสเตรเลียในห้องปิดกั้นกึ่งไร้เสียงสะท้อน ณ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฟอร์ด เอเชีย แปซิฟิก ใกล้เมืองเมลเบิร์น  เพื่อพิสูจน์ความเงียบของห้องโดยสารที่มอบความสะดวกสบายภายในที่เหนือชั้น