the-king
HomeNewsLand Rover มีแผนเตรียมผลิตรถขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า

Land Rover มีแผนเตรียมผลิตรถขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า

545world news14

แลนด์โรเวอร์ มีแผนเตรียมผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยใช้พื้นฐานของแลนด์โรเวอร์ วูลฟ์กัง ซีบาร์ท ผู้บริหารฝ่ายวิศวกรรมของ Land Rover เปิดเผยถึงแผนการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของทางบริษัท โดยเขากล่าวว่า ตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในขณะนี้มี 2 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก และรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งกลุ่มแรกจะมุ่งเน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลัก ขณะที่อีกกลุ่มคือรถทางเลือก ซึ่งเป็นรถคันที่สองหรือสามในครอบครัว ซึ่ง Land Rover มุ่งเน้นที่จะทำตลาดรถยนต์ในกลุ่มที่สองเป็นหลัก โดยรถรุ่นใหม่ที่อยู่ในแผนจะใช้โครงสร้างอะลูมินัมร่วมกับรถยนต์แลนด์โรเวอร์  ซึ่งมีความเหมาะสมในด้านการวางระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบขับสี่ล้อ ซึ่งรถรุ่นนี้มีกระแสข่าวว่าน่าจะเดินทางได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า 430 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการผลิตในรุ่นขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแล้ว ทาง Land Rover จะทำการผลิตในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน และดีเซลด้วย เพื่อตอบสนองลูกค้าที่นิยมเครื่องยนต์ในรูปแบบดังกล่าว สำหรับช่วงเวลาการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ของ Land Rover คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 2-3 ปี โดยจะทำตลาดในสหรัฐอเมริกา จีน และยุโรป

545world news13

Comments

comments

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.