เมื่อมีการพูดถึงรถยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนั้น เรามักจะนึกถึงรถยนต์ที่เป็นรถยนต์พลังไฟฟ้าจริงๆ หรือพวก Pure Electric Vehicle ซึ่งอาศัยกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่มาจากการชาร์จจากแท่นชาร์จเพียงอย่างเดียว ทั้งที่จริงๆ แล้วยังมีรถยนต์รูปแบบอื่นๆ อีกที่เข้าข่ายเดียวกัน โดยเฉพาะพวก FCHV หรือ Fuel Cell Hybrid Vehicle ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อการขับเคลื่อนมาดูกันว่า ถึงจะใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานเหมือนกัน แต่ระบบโดยรวมแล้วต่างกันขนาดไหน

comparison-ev-fchv