the-king
HomeUncategorized

ไฟล์ MICHELIN LTX FORCE (2017) คอลัมน์ Product Test ผู้เขียน กองบรรณาธิการ ภาพ ภูดิท แซ่ซื้อ MICHELIN LTX FORCE ยางที่ถือกำเนิดมาเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตผู้ใช้รถเอสยูวีและกระบะยกสูงยุคนี้ ยาง ชิ้นส่วนสำคัญชิ้นหนึ่งของรถยนต์ที่หลายๆ คนอาจจะมองข้าม แต่ในความเป็นจริงแล้ว เจ้าชิ้นส่วนเล็กๆ นี้ นับเป็นชิ้นส่วนสำคัญมากชิ้นหนึ่งของรถยนต์ ที่ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัย จากประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนน ทั้งถนนแห้งไปจนถึงถนนเปียก และยังคงช่วยในเรื่องของความมั่นใจในการบังคับควบคุมไปพร้อมๆ กัน มิชลิน บริษัทผู้ผลิตยางชั้นนำของโลก เปิดตัวแนะนำยางรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด MICHELIN LTX FORCE H/L ยางหนึ่งเดียว..พร้อมไปกับคุณทั้งทางเรียบทางลุย เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของผู้บริโภคในกลุ่มรถเอสยูวีและกระบะยกสูง ที่มีความต้องการใช้งานรถในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และกำลังมองหายางเข้ามาเปลี่ยนทดแทนยางเดิมติดรถที่กำลังหมดอายุใช้งานลงไป ซึ่งในครั้งนี้ทางนิตยสารกรังด์ปรีซ์ ได้นำยาง MICHELIN LTX FORCE รุ่นล่าสุด ในขนาด 265/65R17 ยางที่ได้รับการผลิตจากโรงงานมิชลินในบ้านเรา ที่ได้รับมาตรฐานการรับรองระดับโลก มาทำการทดสอบเคียงคู่กับรถ TOYOTA FORTUNER

ไฟล์     MICHELIN LTX FORCE (2017) คอลัมน์            Product Test ผู้เขียน กองบรรณาธิการ ภาพ     ภูดิท แซ่ซื้อ   MICHELIN LTX FORCE ยางที่ถือกำเนิดมาเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตผู้ใช้รถเอสยูวีและกระบะยกสูงยุคนี้   ยาง ชิ้นส่วนสำคัญชิ้นหนึ่งของรถยนต์ที่หลายๆ คนอาจจะมองข้าม แต่ในความเป็นจริงแล้ว เจ้าชิ้นส่วนเล็กๆ นี้ นับเป็นชิ้นส่วนสำคัญมากชิ้นหนึ่งของรถยนต์ ที่ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัย  จากประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนน ทั้งถนนแห้งไปจนถึงถนนเปียก และยังคงช่วยในเรื่องของความมั่นใจในการบังคับควบคุมไปพร้อมๆ กัน มิชลิน บริษัทผู้ผลิตยางชั้นนำของโลก เปิดตัวแนะนำยางรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด MICHELIN LTX FORCE H/L ยางหนึ่งเดียว..พร้อมไปกับคุณทั้งทางเรียบทางลุย เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของผู้บริโภคในกลุ่มรถเอสยูวีและกระบะยกสูง ที่มีความต้องการใช้งานรถในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และกำลังมองหายางเข้ามาเปลี่ยนทดแทนยางเดิมติดรถที่กำลังหมดอายุใช้งานลงไป ซึ่งในครั้งนี้ทางนิตยสารกรังด์ปรีซ์ ได้นำยาง MICHELIN LTX FORCE รุ่นล่าสุด ในขนาด 265/65R17 ยางที่ได้รับการผลิตจากโรงงานมิชลินในบ้านเรา ที่ได้รับมาตรฐานการรับรองระดับโลก

  MICHELIN LTX FORCE ยางที่ถือกำเนิดมาเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตผู้ใช้รถเอสยูวีและกระบะยกสูงยุคนี้   ยาง ชิ้นส่วนสำคัญชิ้นหนึ่งของรถยนต์ที่หลายๆ คนอาจจะมองข้าม แต่ในความเป็นจริงแล้ว เจ้าชิ้นส่วนเล็กๆ นี้ นับเป็นชิ้นส่วนสำคัญมากชิ้นหนึ่งของรถยนต์ ที่ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัย  จากประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนน ทั้งถนนแห้งไปจนถึงถนนเปียก และยังคงช่วยในเรื่องของความมั่นใจในการบังคับควบคุมไปพร้อมๆ กัน มิชลิน บริษัทผู้ผลิตยางชั้นนำของโลก เปิดตัวแนะนำยางรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด MICHELIN LTX FORCE H/L ยางหนึ่งเดียว..พร้อมไปกับคุณทั้งทางเรียบทางลุย เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของผู้บริโภคในกลุ่มรถเอสยูวีและกระบะยกสูง ที่มีความต้องการใช้งานรถในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และกำลังมองหายางเข้ามาเปลี่ยนทดแทนยางเดิมติดรถที่กำลังหมดอายุใช้งานลงไป ซึ่งในครั้งนี้ทางนิตยสารกรังด์ปรีซ์ ได้นำยาง MICHELIN LTX FORCE รุ่นล่าสุด ในขนาด 265/65R17 ยางที่ได้รับการผลิตจากโรงงานมิชลินในบ้านเรา ที่ได้รับมาตรฐานการรับรองระดับโลก มาทำการทดสอบเคียงคู่กับรถ TOYOTA FORTUNER รถเอสยูวีอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงในช่วงที่ผ่านมา เพื่อดูถึงสมรรถนะ และความมั่นใจในการใช้งาน หลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนยาง MICHELIN LTX FORCE

MICHELIN LTX FORCE ยางที่ถือกำเนิดมาเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตผู้ใช้รถเอสยูวีและกระบะยกสูงยุคนี้ ยาง ชิ้นส่วนสำคัญชิ้นหนึ่งของรถยนต์ที่หลายๆ คนอาจจะมองข้าม แต่ในความเป็นจริงแล้ว เจ้าชิ้นส่วนเล็กๆ นี้ นับเป็นชิ้นส่วนสำคัญมากชิ้นหนึ่งของรถยนต์ ที่ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัย จากประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนน ทั้งถนนแห้งไปจนถึงถนนเปียก และยังคงช่วยในเรื่องของความมั่นใจในการบังคับควบคุมไปพร้อมๆ กัน มิชลิน บริษัทผู้ผลิตยางชั้นนำของโลก เปิดตัวแนะนำยางรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด MICHELIN LTX FORCE H/L ยางหนึ่งเดียว..พร้อมไปกับคุณทั้งทางเรียบทางลุย เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของผู้บริโภคในกลุ่มรถเอสยูวีและกระบะยกสูง ที่มีความต้องการใช้งานรถในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และกำลังมองหายางเข้ามาเปลี่ยนทดแทนยางเดิมติดรถที่กำลังหมดอายุใช้งานลงไป ซึ่งในครั้งนี้ทางนิตยสารกรังด์ปรีซ์ ได้นำยาง MICHELIN LTX FORCE รุ่นล่าสุด ในขนาด 265/65R17 ยางที่ได้รับการผลิตจากโรงงานมิชลินในบ้านเรา ที่ได้รับมาตรฐานการรับรองระดับโลก มาทำการทดสอบเคียงคู่กับรถ TOYOTA FORTUNER รถเอสยูวีอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงในช่วงที่ผ่านมา เพื่อดูถึงสมรรถนะ และความมั่นใจในการใช้งาน

Porsche 911 R สายพันธุ์ล่าสุดคือ Sport Car ที่ยังคงรักษาความคลาสสิกแห่งการดีไซน์เอาไว้อย่างลงตัว พร้อมด้วยเรี่ยวแรงในระดับตื่นตะลึง พร้อมด้วยการปรับเซตให้สื่อสารความสปอร์ตอย่างชัดเจน เพื่อสืบทอดอารมณ์ราวกับรถสนาม เฉกเช่นเดียวกับตัวแข่งสเป็ก Road-Homologated ในปี 1967 Porsche 911 R ยังคงสืบทอดสายพันธุ์จากในตำนาน

ภายในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ออโตซาลอน ครั้งที่ 4 นอกจากจะมีรถแต่งและรถโมดิฟายหลากหลายรุ่นแล้ว ยังมีอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจและสะดุดตาตั้งแต่สีสันของตัวรถ นั่นคือ SUBARU WRX STi S207 No.1 in SP3T Class adac zurich 24h rennen 2016 nürburgring สีเหลืองจอมโหดที่คว้าชัย นูร์เบอร์กริง 24 ชั่วโมง ในรุ่น Super Production SP3 Turbo มาแล้วอีกด้วย

ศรีทองพาณิชย์ได้รับการแต่งตั้งเป็น Exclusive Agent ของนาฬิกา Luminox Swiss จัดงานเปิดตัวยิ่งใหญ่ในธีม Luminox Essential Gear Essential Outfitter เอาใจเหล่า Hipster รวมพลเหล่าเซเลบดารารุ่นใหม่คอนาฬิกาสวิส ที่เปลี่ยนแนวมาในลุคสุดเท่ อาทิ 2 พี่น้อง ริน-ศรินญาและโก้-ศุภกฤต มหาดํารงค์กุล, หมาก-ปริญ สุภารัตน์, ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์, จินนี่-เขริกา โชติวิจิตร, แคท-ซอนญ่า สิงหะ, คามิลล่า กิตติวัฒน์, ทอฟฟี่-กฤตย์ โอสถานุเคราะห์, วิ-วิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล, กร-กติกากร วรวรรณ ณ อยุธยา, กบ-ฐิติพงษ์ ล้อประเสริฐ, มิค-ณัฏฐกรม์ ชุณหะวัณ, ลูกหมี-รัศมี ทองศิริไพรศรี, ตฤณ ศรีตรัย และสงกรานต์ วีระพงษ์ ณ ควอเทียร์ แกลอรี่ ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ในวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา.