the-king
HomeNewsเพียง 15 วินาที รถโดยสารไฟฟ้าก็พร้อมบริการผู้โดยสารทันที

เพียง 15 วินาที รถโดยสารไฟฟ้าก็พร้อมบริการผู้โดยสารทันที

world news18

กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีโครงการนำร่อง TOSA (Trolleybus Optimisation Systdme A, limentation) ทำการทดสอบรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าในการหาวิธีชาร์จไฟเข้าสู่ตัวรถ โดยการติดแบตเตอรี่ไว้ด้านบนของรถ เมื่อรถมาถึงบริเวณสถานีที่จัดไว้ มันจะทำการเชื่อมต่อผ่านแขนหุ่นยนต์กับสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นท่ารถ การชาร์จไฟความเร็วแสงเพียง 15 วินาทีนี้ จะช่วยให้รถโดยสารสามารถวิ่งให้บริการได้ทั้งวัน

รถแต่ละคันสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 133 คน การชาร์จไฟอย่างรวดเร็วเพียงพอที่จะทำให้รถบัสสามารถไปยังสถานีชาร์จพลังงานต่อไปได้ ซึ่งโดยปกติแล้วจะอยู่ถัดไปอีกไม่กี่ป้าย เป้าหมายของโครงการ TOSA คือการกำหนดวิธีที่จะใช้รถประจำทางให้มีประสิทธิภาพและหาวิธีการใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่าในระบบขนส่งมวลชนให้มากที่สุด รถโดยสารนี้สร้างขึ้นโดย ABB บริษัทที่รู้จักกันในด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ พลังงานและเทคโนโลยีอัตโนมัติแห่งเมือง Zurich ร่วมมือกับ École Polytechnique Federale de Lausanne สถาบันเทคโนโลยีประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

Comments

comments

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.