the-king
HomeNewsมาแล้ว! สิทธิที่จะได้เป็นเจ้าของซูเปอร์คาร์อย่าง Saleen S7 And S5S

มาแล้ว! สิทธิที่จะได้เป็นเจ้าของซูเปอร์คาร์อย่าง Saleen S7 And S5S

saleen s7

Saleen S7 เป็นหนึ่งในไฮไลต์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 ถือเป็นรถยนต์ที่หาได้ยากมาก  ซึ่งทำการผลิตขึ้นระหว่างปี 2000 และ 2004 เท่านั้น ทว่า ตอนนี้เรามีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของไม่ใช่เพียงตัวอย่างรถเพียงอย่างเดียว แต่ตหมายถึงสิทธิในการผลิตอีกด้วย ทางบริษัททำการเรียก GA Global Partners เพื่อขายทรัพย์สินทางปัญญาและทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกแบบ S7, S7R และซูเปอร์คาร์ที่ไม่เคยผลิตมาก่อนอย่าง S5S Raptor ดังนั้น เมื่อก่อนคุณไม่สามารถสั่งซื้อ Saleen S7 รุ่นใหม่ได้อีกแล้ว แต่ขณะนี้ดูมีความเป็นไปได้ว่าเรามีโอกาสที่จะสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งจากข้อตกลงดังกล่าวนี้ รายการทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นจะได้รับการเก็บไว้ในห้องเก็บของนิรภัยและผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเกี่ยวกับการเสนอราคาได้ น่าเสียดายที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงทั้งเรื่องการประเมินราคาหรือวิธีการจองรถเลย

Comments

comments

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.