the-king
HomeNewsชุมชนวัดคลองเตยใน ชุมชนต้นแบบจากเชลล์

ชุมชนวัดคลองเตยใน ชุมชนต้นแบบจากเชลล์

news gpi31

รุ่งโรจน์ ศิวาชัญ ผู้จัดการใหญ่คลังน้ำมัน บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้ารับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards ประจำปี 2558 ในหมวด Social Empowerment จากสถาบัน Enterprise Asia หลังจากให้การช่วยเหลือและสนับสนุนความปลอดภัยชุมชนวัดคลองเตยใน ดำเนินการติดตั้งท่อน้ำดับเพลิงในชุมชนเชื่อมต่อจากระบบดับเพลิงของคลังน้ำมันช่องนนทรี จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงเตรียมไว้ในพื้นที่ชุมชน จัดฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานปัองกันสาธารณภัยให้กับคนในชุมชน และซ้อมดับเพลิงร่วมระหว่างชุมชนและคลังน้ำมันเป็นประจำทุกปี

news gpi32 news gpi33 news gpi34

Comments

comments

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.